Boken är nu översatt till engelska, norska, spanska, turkiska, holländska, persiska, polska, ryska, danska och portugisiska, lettiska och taiwanesiska. Översättningar till franska, tyska, italienska, kinesiska och finska är på väg.

Om du vill beställa boken på något annat språk, se Translations på den engelska hemsidan.