Föreläsare:
Hans-Jakob Bangstad, barndiabetolog, Ullevål Sjukhus, Oslo
Ragnar Hanås, barndiabetolog, Uddevalla och NÄL
Anna Lindholm-Olinder, barndiabetessjuksköterska, Stockholm
Peter Adolfsson, barn- och idrottsläkare, Göteborg
Agneta Strömgren, dietist, Kungsbacka

Medicinskt ansvarig för kursen: Ragnar Hanås

Kursen vänder sig till läkare och diabetessjuksköterskor, dietister och andra som arbetar med insulinpumpar vid Barn- och Ungdomskliniker, och är IPULS-godkänd och godkänd av Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård och Svensk Förening för Diabetologi.

Tycker du att kursen verkar intressant? Hör av dig till Ragnar Hanås på e-post ragnar.hanas@vgregion.se. Kurserna arrangeras i samarbete med de företag som tillhandahåller insulinpumpar i Sverige.

Ladda hem ett excel-program för att räkna ut dygnsdoser och reservdoser när man måste gå över på penna tillfälligt. Fyll i måltids- och basaldoser (röda siffror) och ändra vb även tiderna för basaldoserna (blå siffror).
Högerklicka på filen och välj "spara mål som".
5 profiler/dygn
6 profiler/dygn
checklista för start av insulinpump
blodsockerkurva för 2 dygn, lämplig att faxa till kliniken
praktiska övningar med pumpen