Här kan du anmäla dig till våra e-postkedjor som handlar om diabetes. Det finns en för tonåringar och en för barnfamiljer. Tanken är att du ska kunna skicka in tankar eller frågor om diabetes som då skickas till alla som är med i listan.

Förhoppningsvis är det någon annan som läser detta som svarar och alla får då ta del av svaret.

Du får automatiskt ett mail med instruktioner när du anmält dig till en av e-postkedjorna.

Barndiabetes (barndiabetes@betamed.se). Fyll i din e-post här:

Tonårsdiabetes(teenagediabetes@betamed.se). Fyll i din e-post här:

Diabetes mitt i livet - E-postkedja för vuxna med diabetes och nära anhöriga.