Länkar

Peds-endo  e-postkedja på Yahoo (du måste registrera dig på Yahoo innan du anmäler dig till listan)

Allmänt

Endocrine diseases - Medline med avancerade sökmöjligheter
Endocrinology databases - Illinois State Academy of Sciences (lab. värden med pediatriska normalvärden)
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om små och mindre kända handikappgrupper - många endokrindiagnoser
MedBioNet - Endokrinologiska databaser

Sökningar

GeneTests - sök efter möjligheter till genetisk diagnostik (gratis registrering)
CliniWeb
PubMed Gratis Medline
Health-Gate Medline Fri sökning!

Tidskrifter

Endocrine Reviews
Hormone Research
Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism
Current Opinion in Endocrinology & Diabetes
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism MedBioNet - länkar till endokrinologiska tidskrifter

Föreningar

Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes
Barnendokrinologiska Sällskapet - BES ESPE
British Society For Paediatric Endocrinology and Diabetes
LWPES
The Endocrine Society MedBioNet - endokrinologiska föreningar och organisationer

Institutioner

The Ray Williams Institute of Paediatric Endocrinology Sydney, Australia
New