Länkar

Peds-endo  e-postkedja på Yahoo (du måste registrera dig på Yahoo innan du anmäler dig till listan)

mmol/l <--> mg/dl konverterare från Children with Diabetes

Behandling och diagnostik

Nationella Vårdprogrammet (för vuxna)
Vårdprogram för vuxendiabetes - Peter Fors, Alingsås
Flödesschema för diagnostik av diabetes mellitus - Melcher Falkenberg
Blodsockermätningar - Kvalitetskontroller, jämförelse blod- / plasmaglukos (DiabetologNytt 1-2 1998:6-13)
St. Vincent Declaration - updated guidelines
IDF Guidelines to diabetes type 1 and type 2
Diabetesgenes.org  - Information om ovanliga former av diabetes inklusive  MODY

Dataprogram

Särimner, en "flygsimulator" för diabetes - Johan Hedenbratt, Linköpings Universitet

Tidskrifter

DiabetologNytt
BarnDiabetologNytt
Acta Diabetologica
Acta Endocrinologica
Clinical Diabetes
Current Opinion in Endocrinology & Diabetes
Diabetes
Diabetes Care
Diabetes Forecast (patients)
Diabetes Reviews
Diabetes Spectrum
Diabetes/Metabolism Research & Reviews
Diabetes, Nutrition & Metabolism
Diabetes Research and Clinical Practice
Diabetic Medicine
Diabetologia
Hormone Research
JDF Countdown (patients)
The IDF Bulletin
Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism
Metabolism
Pediatric Diabetes
Practical Diabetes International
MedBioWorld länkar till diabetes-tidskrifter
Diabetes Monitor Links to Journals and Magazines about Diabetes
Joslin’s Online Diabetes Library

Föreningar

Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes
Barndiabetesfonden
Diabetesförbundet ISPAD - International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes
EASD - European Association for the Study of Diabetes
IDF- International Diabetes Federation
American Diabetes Association Professional Council for Diabetes in Youth
American Association of Diabetes Educators (AADE)
Juvenile Diabetes Foundation
Diabetes UK
Federation of European Nurses in Diabetes
International Diabetic Atheletes Association
Links to diabetes organizations - Wiley diabetes site
MedBioWorld - länkar till diabetesföreningar, organisationer och databaser

Insulinpumpar

är insulinpump något för mig? (engelska)
Infusion Site Do's And Don'ts Tips om nålbyten och insticksställen
Changing To Humalog? What You Need To Know On A Pump

Patientinfo

Ung med diabetes - En ny site för dig som är ung och har diabetes
Nationella riktlinjer - Information till patienter med diabetes mellitus (fr a vuxna)
Diabetesforum - Mycket bra och utförlig - på svenska!
Scuba diving och typ 1 diabetes - Läkarintyg, patient INFO
Barn- och Ungdomsdiabetes - Hur du blir expert på din egen diabetes - Bok av Ragnar Hanås 
Johans Diet för Diabetiker
Diabetes PatientForum / MedicalLink
Barndiabetes info Kroppsjournalen
Vårdbidrag och handikappersättning - Försäkringskassan
När verkar insulinet från en pump - simulering visar oväntade resultat du Rietz electronics
Paulúns näringslära tabeller med glykemiskt index och näringsinnehåll för olika livsmedel
Körkort och diabetes - Diabetesförbundet
E-postkedja barndiabetes och tonårsdiabetes
E-postkedja för vuxna med diabetes och anhöriga - Diabetes mitt i livet

Engelska länkar

Children with Diabetes
Children with Diabetes UK Support site for children with diabetes, parents and carers
American Diabetes Association
Diabetes.com - published by Matthew Naythons, M.D. NetHealth
Patient Information Documents on Diabetes
Understanding Insulin-Dependent Diabetes - Bok av Peter Chase
Diabetes Monitor - amerikansk hemsida med mycket diabetesinformation
The healing handbook for persons with diabetes - University of Massachusetts Medical Center
On-line Resources for Diabetics - av Rick Mendosa
Glykemiskt index - lista på olika livsmedel
The Diabetic DataCentre - av Ian Preece
International Diabetes Institute, Australia
Diabetes Mall - Diabetes info
Brian's personliga hemsida om diabetes
Kids learn about diabetes
Tips On Humalog - J Walsh, R Roberts
Hur aktiv är du med din diabetes-behandling?
Diving and Diabetes - Christopher Edge, UK Sports Diving Medical Committee
KidsRPumping Barn som använder pumpar berättar
Insulin Pumpers information and support for adults and children with diabetes
USDA Nutrient Database - databas med innehåll (bl a kolhydrater) i olika livsmedel

Företag med diabetes-intresse

Abbot - blodsockermätare
Becton-Dickinson - nålar, pennor, blodsockerstickor
Dia Control - ickeläkemedelsprodukter för personer med diabetes (10 % av vinsten går oavkortat till diabetesforskningen!)
Disetronic - insulinpumpar
Eli Lilly  - insulin
LifeScan - blodsockermätare
Medi-Ject - högtrycksinjektor för insulin
MiniMed Nordic - insulinpumpar, Insuflon
Novo Nordisk - insulin, pennor, nålar
Roche Diagnostics - blodsockermätare, urinstickor