Dagboken är viktig för att du ska kunna se tillbaka och veta hur du gjorde tidigare, till exempel när du var sjuk eller gick på kalas. Du behöver den också för att kunna tolka proverna när du ska ändra insulindoserna. Det är lättare att se mönster från dag till dag om du använder blodsockerkurvor varje dag.

Kurvan visar att du har problem med att blodsockret stiger på efternatten. Det går nog att höja nattdosen med en enhet.

Här finns en fil med blodsockerkurvor (4 st på en A4-sida) som du kan skriva ut. Högerklicka och välj "Spara som"/"Save As" för att spara på din dator. Filen är en PDF-fil och du måste ha Acrobat Reader installerat för att läsa den.