Företaget bildades 1994 som Piara HB och övergick i BetaMed AB 2004. BetaMed jobbar med medicinsk information om diabetes, framför allt typ 1 diabetes hos barn och ungdomar. Många vuxna har dock hört av sig och sagt att boken passar även mycket bra för dem, så att titeln ändrades från och med andra upplagan till att omfatta även unga vuxna.

Kort historik:

1995 Första upplagan trycks på svenska med titeln "Barn- och Ungdomsdiabetes".
1998 Denna bok fick Diabetologföreningens pris som bästa pedagogiska skrift.
1998 Första engelska upplagan trycks med titeln "Insulin-dependent diabetes in children, adolescents and adults"
1999 Andra svenska upplagan trycks och har nu ändrat namn till "Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna.
1999 Första upplagan trycks på norska
2000 Första spanska upplagan trycks i Mexico
2001 Första holländska upplagan trycks
2001 Första turkiska upplagan trycks
2002 Första upplagan trycks på persiska
2003 Första polska upplagan trycks
2004 Andra engelska upplagan trycks med ny titel: "Type 1 diabetes in children, adolescents and young adults"
2004 Denna bok fick priset "Best medical book for the general reader" av Royal Society for Medicine och Society of Authors i England.
2004 Andra spanska upplagan trycks i Spanien
2004 Tredje svenska upplagan trycks, nu i bokform med vitt omslag
2005 Tredje engelska (amerikanska) upplagan trycks i USA
2005 Första ryska upplagan trycks
2006 Tredje svenska upplagan, 2:a uppdaterade tryckningen
2006 Tredje engelska (brittiska) upplagan trycks i England
2007 Nytryckning av brittiska och amerikanska upplagan 2007 Nytryckning av tredje svenska upplagan 2006 Första danska upplagan trycks
2007 Första lettiska upplagan trycks
2008 Fjärde svenska upplagan
2008 Första portugisiska upplagan
2009 Första taiwanesiska upplagan
2009 Fjärde engelska upplagan

BetaMed är dessutom en Rädda Barnen företagsvän, och stöder Rädda Barnen Sveriges arbete.

Författaren Ragnar Hanås är barnläkare och har arbetat med barndiabetes sedan 1983. Han är överläkare på NU-sjukvårdens Barn- och Ungdomsklinik i Uddevalla. Han har varit medlem i ISPAD (International Society of Pedaitric and Adolescent Diabetes, www.ispad.org) sedan 1989 och har varit både sekreterare och president i föreningen. 2018 fick han ISPADs "Lestradet prize for education and advocy in diabetes". Han var huvudredaktör för 2014 års ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines in Children and Adolescents och var aktivt engagerad i uppdateringen 2018. Han är också medförfattare till kapitlet om akuta komplikationer till diabetes i boken Akutpediatrik.