OBS! Den intresserade får gärna läsa och skriva ut texten, men behandling och medicinskt omhändertagande måste alltid anpassas individuellt. Råd i dessa PM kan därför inte anses som allmängiltiga utan måste alltid kompletteras med ansvarig läkares bedömning av den enskilda patientens situation.

För att kunna läsa dessa PM behöver du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat. Klicka för att ladda hem det.

Diabetes:
Ketoacidosbehandling - kapitel ur Akutpediatrik
Diabetesfrågor på jourtid
Nyupptäckt diabetes - flödesschema
Nyupptäckt diabetes - checklista
Ketoacidos - nomogram
Ketoacidos - schema för labsvar (tim 0-50)
Ketoacidos - schema för labsvar (tim 51-83)
Ketoacidos - schema för labsvar (exempel)
Nomogram - hyperglykemi utan ketoacidos
Nomogram - gastroenterit
Nomogram - operation

ISPAD - International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (hemsida)

ISPAD Guidelines - ketoacidos

ESPE/LWPES Consensus - ketoacidos